Schrijfwijzen

Schrijfwijze

Pas na de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811, met dank aan Napoleon, werden familienamen min of meer op een gelijke wijze geschreven.

Daarvoor nauwelijks. Het was meer een weergave van hoe men de uitspraak toen verstond, fonetisch. daardoor kon er verschillende schrijfwijzen ontstaan van dezelfde naam binnen hetzelfde gezin.

De volgende schrijfwijzen komen voor in onze stamboom en daarnaast schrijfwijzen buiten onze stamboom.

Variaties binnen onze stamboomVariaties buiten onze stamboom
Aang de Eijndt
Aan ghen Endt
Aengde Eijndt
Aen gen Eijndt
Aen gen Eindt
Aen gen Ende
Aengenent
Aengeneyndt
Angenendt
Anghen Ende
aen geenendt
aen gen End
aen gen Endt
Anghenende
an gen Endt
angen Ynde