Geografisch of Karakter

River de Niers

Conclusie? Hebben streekgenoten in de 14de eeuw ons voorgeslacht de naam aen gen Eijndt gegeven vanwege hun manier van wonen of zijn de aen gen Eijndt-ers in een uithoek gaan wonen vanwege hun karakter?

Een oude naam. De familienaam Angenent is in ieder geval een oude naam die is ontstaan in de 13de of 14de eeuw. Vóór de 13de eeuw had men genoeg aan een éénnaamsysteem met één of twee lettergrepen. De Germaanse volken die sinds de 5de eeuw ons gebied bewoonden konden met dit éénnaamsysteem honderden jaren vooruit.

Voorbeeld. Een voorbeeld van het éénnaamsysteem met twee lettergrepen is de Germaanse naam Hendrik. De naam Hen(d)rik komt het meest voor in onze stamboom. De betekenis van de eerste lettergreep Hen komt van het Oudgermaanse haino dat uitspringende steen betekent. De letter d is een latere toevoeging om de uitspraak te vergemakkelijken. Denk aan donre dat donder is geworden. De tweede lettergreep rik is een verbastering van rijk dat koning betekent. Concluderend kunnen we aan Hendrik de betekenis meegeven van een uitstekende koning.

Een toenaam. Toen er aan het einde van de middeleeuwen (vanaf de 13de eeuw) meer mensen in de steden kwamen wonen, het christendom werd ingevoerd (Heiligennamen verdrongen de Germaanse namen) en men de medemens duidelijker wilde typeren ontstond er behoefte aan een extra naam (een toenaam). Zie ook Geschiedenis achternamen en de Burgerlijke Stand. Ook ons voorgeslacht werd met een toenaam aangeduid, namelijk aen gen Eijndt.

Toponiem. De eerste Angenenten onderscheidde zich door hun manier van wonen. Onze toenaam, familienaam, is zodoende een geografische aanduiding, een toponiem noemt men dat. Niet als een eigen bedenksel, maar zo aangeduid door streekgenoten. “Zoek je Gerardus? Die woont daarginds aan het end.”

Aen gen Eijndt (Middelnederlands) oftewel aan het einde van, afgelegen, in een uithoek of buiten het dorp. Omdat ons geslacht oorspronkelijk uit het gebied rondom Gelre (Dtsl) komt hebben onze voorouders vooral buiten het dorp gewoond, misschien wel tegenover Gelre aan de andere kant van de rivier de Niers. (Zie de Overkant?).

Of … zegt het iets over het karakter van de Angenenten toen (en nu?), dat ze aan het einde zijn gaan wonen? Wel in de buurt van het dorp maar er niet in. Niet-conformistisch. Stoer zijn, maar wel vriendelijk. In die zin zou de naam Angenent ook een karaktereigenschap kunnen zijn. Wie zal het zeggen?