Nieuwsbrieven

Nieuwbrieven
Nieuwsbrief 01linkUitspraak Angenent/Verste voorouder
Nieuwsbrief 02linkUitgelicht: Meester zilversmid Wilhelmus Angenend 1737-1817.
Nieuwsbrief 03linkOorsprong naam Angenent: Geografisch of karakterbeschrijving.
Angenent is Middelnederlands.
Is Angenent een alias?
Nieuwsbrief 04linkHoeven/Hoeven Angenent
Nieuwsbrief 05linkUitgelicht: Bisschop Johannes Dominicus Josephus Aengenent.
De oudste vermelding Dietrich Anghen Ende 1376-1382.
Van Rooms naar Protestant.
Nieuwsbrief 06linkUitgelicht: Jan Aengenendt 1693-1735 en de drie gravinnen.
Adellijke doopgetuigen.
Nieuwsbrief 07linkMilitairen en gesneuvelden, de V.O.C. en de Indo-tak.
Nieuwsbrief 08linkDrie bekende Henken.
Nieuwsbrief 09linkAngenent tussen Rijn en Maas. Wij komen uit Gelre. Oudste naam gevonden!