Nieuwsbrieven

Nieuwbrieven
Nieuwsbrief 01-2020linkUitspraak Angenent/Verste voorouder
Nieuwsbrief 02-2020linkUitgelicht: Meester zilversmid Wilhelmus Angenend 1737-1817.
Nieuwsbrief 03-2020linkOorsprong naam Angenent: Geografisch of karakterbeschrijving.
Angenent is Middelnederlands.
Is Angenent een alias?
Nieuwsbrief 04-2020linkHoeven/Hoeven Angenent
Nieuwsbrief 05-2021linkUitgelicht: Bisschop Johannes Dominicus Josephus Aengenent.
De oudste vermelding Dietrich Anghen Ende 1376-1382.
Van Rooms naar Protestant.
Nieuwsbrief 06-2021linkUitgelicht: Jan Aengenendt 1693-1735 en de drie gravinnen.
Adellijke doopgetuigen.
Nieuwsbrief 07-2022linkMilitairen en gesneuvelden, de V.O.C. en de Indo-tak.
Nieuwsbrief 08-2022linkDrie bekende Henken.
Nieuwsbrief 09-2022linkAngenent tussen Rijn en Maas. Wij komen uit Gelre.
Nieuwsbrief 10-2022linkOudste naam gevonden! Drost in Xanten 14de eeuw!
Nieuwsbrief 11-2023