Wie, wat, waar en waarom?

Parenteel

Er ontstaan gedurende een stamboomonderzoek altijd vragen die nog niet beantwoord kunnen worden. Deze gaten in de geschiedenis moeten nog ingevuld worden. Hulp is daarbij van harte welkom.

Heb je zin of vind je het interessant om je te verdiepen in een van de onbeantwoorde vragen? Neem dan gerust contact met mij op zodat ik je kan inpraten over het hoe en wat.

E-mail naar stamboomangenent@gmail.com.

Onderzoek 1:
Vraag 1: Wat was het eindwerkstuk waarmee Wilhelmus meester werd?
Vraag 2: Wat betekent zijn meesterteken? Opgelost.
Vraag 3: Waarom ging hij als soldaat zonder kinderen naar Sint Maarten?
Vraag 4: Welke militaire functie had hij?
 
Onderzoek 2:
Vraag 1: Is er bewijs dat er een hof stond tegenover kasteel Haag in de 14de eeuw?
Vraag 2: Waren de naamgevers van de zeven hoven die genoemd worden in Nieuwsbrief 04 familie van een van onze takken?
 
Onderzoek 3:
Connectie met Hendricus Aengenent (of Angenent), VOC vaarder.
Vraag 1: Hoort Hendricus in onze stamboom thuis?
 
Onderzoek 4:
Meer informatie over Matthijs Angenent.
Vraag 1: Waar heeft Matthijs in Duitsland gewoond en in welke fabriek was hij tewerkgesteld?
Vraag 2: Bij welk bombardement kwam Matthijs om?
 
Onderzoek 5:
Een foto van baritonzanger Henk (Hendricus Paulus Angenent (1891-1987).