Evolutionaire oorsprong van Angenent DNA

evolutie lucy

De meeste mensen in de westerse wereld zijn wat betreft hun visie op het ontstaan van leven onder te  verdelen in drie groepen: evolutionisten, creationisten en theïstische evolutionisten.

 • De evolutionisten zeggen dat de wereld 13,8 miljard jaar geleden is ontstaan vanuit een oerknal waarbij materie ter grootte van een speldenknop is geëxplodeerd tot heelal, ruimte en tijd. Er was niet direct leven. Men schat dat zo’n 3,5 miljard jaar geleden de eerste cel ontstond vanuit elementen die door de oerknal waren ontstaan zoals waterstof, zuurstof, koolstof enz. Complexere moleculen vormden de basis van leven.
 • De creationisten zeggen dat de Homo sapiens (de huidige mens, wij) is geschapen door God en bij de schepping direct zijn volledig denkende vermogens, zijn zelfbewustzijn, zijn spraak en taal heeft ontvangen. Dit is gebeurd volgens Joodse opvattingen, omgerekend naar onze kalender, in de 4de eeuw v. Chr.
 • De theïstische evolutionisten combineren de eerste twee opvattingen. Het zijn religieuze mensen die de wetenschap omarmen en geloven dat God de oerknal en het evolutieproces heeft bestuurd.
darwin en eva
Darwin of Eva

Ik twijfel bij welke -ist ik hoor. Als ik het primitieve gedrag van sommige mensen meemaak dan geloof ik onmiddellijk in de primaat als voorouder, terwijl ik mij bij andere mensen juist kan voorstellen dat hij of zij een kopie van de Schepper zou kunnen zijn. Misschien is een tussenweg het veiligst? Dan ben ik een theïstische evolutionist‘En God zag dat de evolutie goed ging.’

De evolutionaire- en creationistische invalshoeken komen bij elkaar in de kopertijd (5500-3300 v. Chr.), de laatste periode van de prehistorie en de eerste periode van de protohistorie, de overgangsperiode naar de historische tijd. De overgangsperiode, de protohistorie, begint met de ontdekking van het schrift. Met het schrift begint geschiedenis.

De Halve maan
De halve maan, hier gebeurde het allemaal!

Waarom laat ik de evolutionaire – en creationistische opvattingen samenkomen in de kopertijd? Omdat in die periode een aantal opmerkelijke zaken samenvallen vanuit beide opvattingen in hetzelfde geografische gebied:

1. De evolutionaire Homo sapiens was vanaf 300.000 v. Chr. bezig zich te verspreiden over de wereld en kwam vanuit Oost-Afrika o.a. terecht in het gebied dat we de halve maan noemen. Daar ontstond in de kopertijd het schrift.

2. In het creationistische Joodse jaar 1 (3761 v. Chr.) vond de schepping van Adam als Homo sapiens plaats in de Hof van Eden in de halve maan.

3. De beschaving (voor evolutionisten en creationisten) begint met de ontdekking en de ontwikkeling van het schrift in de koperperiode (3300 v. Chr.).

4. De Hof van Eden (paradijs) waar Adam zijn creationistische leven begon, ligt in de halve maan tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris. Voor de evolutionisten begint de beschaving (het Schrift en het ontstaan van de eerste steden) in Mesopotamië, een woord dat uit het Grieks komt en tussen de rivieren betekent. Ook weer de rivieren de Eufraat en de Tigris.

Biologische indeling

De biologische indeling (Taxonomie) gebeurt op basis van evolutionaire verwantschap. We kennen twee rijken, het dierenrijk (animalia) en het plantenrijk.

 1. Animalia
  Het begint natuurlijk met het dierenrijk, Animalia.
 2. Chordata
  Een  van de stammen in het dierenrijk die gaat leiden tot de mens is de Chordatastam. Het bestaat  uit dieren die in aanleg een ruggenstreng hebben.
 3. Mammalia
  In de Chordatastam zijn de mammalia, de zoogdieren, de klasse van warmbloedige en levendbarende gewervelde dieren.
 4. Primates Uit de stam primates ontstaan twee hoofdtakken:
  • De Orang-Oetans (16 miljoen jaar geleden).
  • De Hominidae (Mensacht
 5. Hominidae Uit de stam Hominidae ontstaan drie takken:
  • De Homininae: Gorilla’s (10 miljoen jaar geleden).
  • De Homininae: Mensachtigen (7 miljoen jaar geleden).
  • De Homininae: Chimpansees en Bonobo’s (3 miljoen jaar geleden).
 6. Homo (Mens)
  • Homo Sapiens (300.000 jaar geleden).

Van het geslacht Homo bestaat alleen nog de soort Homo Sapiens, de denkende of verstandige mens. De twee soorten mensen waar Homo Sapiens mee in contact is geweest maar nu uitgestorven zijn is de Homo Neanderthalensis (Eurazië) en de Homo Denisova (Azië). Veel mensensoorten zijn uitgestorven, zoals de de Heidelbergensis en de Australopithecus.

Lucy
Lucy

Lucy is een Australopithecus afarensus (3,2 miljoen jaar geleden).

Een andere voorloper en een directe voorouder van de Homo sapiens is de Homo Heidelbergensis. Zo’n 500.000 tot 200.000 jaar geleden.

Alle mensen in de wereld, van Amerikanen tot Russen, van Noren tot Kenianen, Chinezen, witte en donkere mensen, Aboriginals en zelfs Belgen zijn Homo Sapiens. Het feit dat er verschillende rassen zijn van het geslacht Homo Sapiens heeft te maken met genetische vemenging en de omstandigheden waarin men leefden.

Dankzij verregaande DNA technieken (Paleogenetica) heeft men vastgesteld dat de Homo Sapiens seksuele contacten heeft gehad met de Neanderthalers en de Denisova’s. Wij hebben bijvoorbeeld een klein percentage Neanderthaler DNA.

De oorsprong van Angenent-DNA is eenvoudig. Alle Angenenten zin altijd Homo Sapiens met een enkel procentje Neanderthaler DNA.

Lees ook de creationistische oorsprong en de Out of Africa-theorie.