Evolutionaire oorsprong

Lucy

Evolutionaire oorsprong van het Angenent-DNA

darwin en eva
Darwin of Eva

De verst traceerbare voorvader Angenent vinden we terug in de 16de eeuw. Verder terug is bijna onmogelijk en terug naar het oerbegin is volstrekt uitgesloten. Daarom moet je dit stukje ook lezen met een knipoog.

De meeste mensen in de westerse wereld zijn onder te verdelen in evolutionisten of creationisten. Beide groepen –isten kom ik tegemoet met inzichten over de oorsprong van ons Angenent-DNA.

  • De evolutionisten zeggen dat de mens als zoogdier is geëvolueerd tot de Homo sapiens (de moderne – of denkende mens). We spreken dan over de eerste mensachtige vanaf ongeveer 2 miljoen jaar v. Chr. tot de eerste sapiens verschenen in ongeveer 300.000 jaar v. Chr.
  • De creationisten zeggen dat de Homo sapiens is geschapen door God en bij de schepping direct zijn volledig denkende vermogens, zijn zelfbewustzijn, zijn spraak en taal heeft ontvangen. We spreken dan volgens de Joodse opvattingen over de 4de eeuw v. Chr.

Ik twijfel bij welke -ist ik hoor. Als ik het primitieve gedrag van sommige mensen meemaak dan geloof ik onmiddellijk in de primaat als voorouder, terwijl ik mij bij andere mensen juist kan voorstellen dat hij of zij een kopie van de Schepper zou kunnen zijn. Misschien is een tussenweg het veiligst? Dan ben ik een theïstische evolutionist of een evolutionaire theïst die zegt: ‘En God zag dat de evolutie goed ging.’

De evolutionaire- en creationistische invalshoeken komen bij elkaar in de kopertijd (5500-3300 v. Chr.), de laatste periode van de prehistorie en de eerste periode van de klassieke oudheid dat begint met de ontdekking van het schrift. Ben jij een evolutionist, een creationist of een evolutionaire theïst? Ik stel voor dat we geen ruzie maken over de oorsprong. We kunnen namelijk onze genealogische reis vanuit de kopertijd gezamenlijk voorzetten. Hoe leuk is dat!

De Halve maan
De halve maan, hier gebeurde het allemaal!

Waarom laat ik de evolutionaire – en creationistische opvattingen samenkomen in de kopertijd? Omdat in die periode een aantal opmerkelijke zaken samenvallen vanuit beide opvattingen in hetzelfde geografische gebied:

1. De evolutionaire Homo sapiens was vanaf 300.000 v. Chr. bezig zich te verspreiden over de wereld en kwam vanuit Oost-Afrika o.a. terecht in het gebied dat we de halve maan noemen. Daar ontstond in de kopertijd het schrift.

2. In het creationistische Joodse jaar 1 (3761 v. Chr.) vond de schepping van Adam als Homo sapiens plaats in de Hof van Eden in de halve maan.

3. De beschaving (voor creationisten en evolutionisten) begint met de ontdekking en de ontwikkeling van het schrift in de koperperiode (3300 v. Chr.).

4. De Hof van Eden (paradijs) waar Adam zijn creationistische leven begon, ligt in de halve maan.

Ida

Ida
Ida

Ken je Ida? Ida is het begin van de evolutionaire mensheid. Officieel heet ze Darwinius massilae. Ze heeft gelijkenissen met de maki, de apensoort waaruit zowel apen als mensen zich zouden hebben ontwikkeld. Mogelijk is het dier dus een indirecte voorouder van de mens. Sommigen beschouwen haar als de missing link tussen zoogdieren en primaten.

Dankzij Ida ontstaat er uit het rijk der dieren (Animalia) en de onderklasse Zoogdieren (Mammalia) de orde van de primaten (47 miljoen jaar geleden). Kun je nagaan van hoever we gekomen zijn.

Animalia > Zoogdieren > Ida > Primaten > uiteindelijk Homo sapiens

Uit de stam primaten ontstaan twee hoofdtakken:

  1. De Orang-Oetans (16 miljoen jaar geleden).
  2. De Hominidae (Mensachtigen).

Aan de Hominidae-tak ontstaan wederom twee takken:

  1. De Homininae: Gorilla’s (10 miljoen jaar geleden).
  2. De Homininae: Mensachtigen (7 miljoen jaar geleden).

Aan de Homininae-tak van de mensachtigen komen wederom twee zijtakken:

  1. De Homininae: Chimpansees en Bonobo’s (3 miljoen jaar geleden).
  2. De Homininae: Homo Sapiens (300.000 jaar geleden).

Veel mensachtige Homininae soorten, als voorlopers van de Homo Sapiens, zijn uitgestorven, zoals de Dryopithecus, Pierolapithecus, de Australopithecus en bijvoorbeeld de Neanderthalensis.

Lucy
Lucy

Lucy bijvoorbeeld is een Australopithecus afarensus (3,2 miljoen jaar geleden) en wordt gezien als een van de voorlopers van de Homo sapiens. Een andere voorloper en een directe voorouder van de Homo sapiens is de Homo Heidelbergensis. Zo’n 500.000 tot 200.000 jaar geleden.

De enige mensachtige soort die is overgebleven en heerst over de wereld is de Homo sapiens. Homo = Latijn voor mens, Sapiens = Latijn voor verstandig, wijs.

Animalia > Zoogdieren > Ida > Primaten > Hominidae > Homininae > Lucy > Homo sapiens

De Homo Heidelbergensis is interessant. Begin 20ste eeuw zijn er resten van de Homo Heidelbergensis gevonden in de buurt van Heidelberg. Links een reconstructie.

Ik heb na lang en diepgaand graafwerk 🙂 ontdekt dat we met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de eerste Angenent-DNA sporen kunnen herleiden tot deze groep van mensachtige Homininae. Het is een van de laatste soorten mensachtigen voordat de Sapiens de overhand kregen en de Heidelbergensis wordt dan ook wel een directe voorouder genoemd van de Sapiens. We zullen deze ontdekking dan ook met enige trots de Homo Heidelbergensis Angenentsis noemen, de Angenenten-mens.

Het wordt nog interessanter als we bedenken dat onze verst bekende voorvader, de vader (1522) van Gerardus aenge Eindt (1552), uit dit gebied kwam, namelijk Midden-Europa.

Animalia > Zoogdieren > Ida > Primaten > Hominidae > Homininae > Lucy > Heidelbergensis > Angenentsis > Homo sapiens

Is Hu!? de eerste?

Hu!? en Wa!?
Hu!? en Wa!?

Ik beschouw Hu!? als een van de eerste mannelijke Angenentsis. We zien hem links in een unieke interpretatie waarbij hij op jacht is op de Midden-Europese vlakte rondom Heidelberg in ongeveer 200.000 v. Chr. Rechts een vrouw die Wa!? heet.

Uit hun nakomelingen ontwikkelde zich uiteindelijk de Angenenten-tak als Homo Sapiens. Het is wetenschappelijk bewezen dat de Heidelbergensis (en dus ook de Angenentsis) zich vermengd heeft met de Homo Sapiens.

Hu!? en Wa!? zijn als het ware de grondleggers van de fysieke en de karakterologische rode draad van het geslacht Angenent: stoer doch vriendelijk

Lees ook de creationistische oorsprong en de Out of Africa-theorie.